Zawiadomienie o odwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o. w dniu 14 marca 2023 roku

Zarząd Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do zwołanego na dzień 14 marca 2023 roku Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii A, a także w oparciu o sporządzoną listę obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu, którzy na 7 dni przed terminem zgromadzenia złożyli zaświadczenie wystawione przez agenta emisji, o którym mowa w art. 55 pkt 1a Ustawy o obligacjach oraz w pkt 25.1. Warunków Emisji 24-miesięcznych odsetkowych obligacji zwykłych na okaziciela serii A Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o. informuje, że w związku z nie złożeniem w wymaganym terminie zaświadczeń, o których mowa powyżej przez obligatariuszy reprezentujących co najmniej połowę skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji zgromadzenie to nie odbędzie się.

Kamil Kita – Prezes Zarządu Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o.

Compare Listings

Tytuł Cena Status Typ Powierzchnia Cel Sypialnie Łazienki