Przydział obligacji

Emitent dokonał przydziału w dniu 1.03.2021 roku 4 000 obligacji serii A emitowanych na podstawie uchwały zarządu emitenta 1/12/2020 z dnia 2.12.2020 roku w sprawie emisji obligacji serii A.
Środki pochodzące z emisji zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu i remontu nieruchomości, przy ul. Kozielskiej 5, 7, 9 w Katowicach
4 000
Liczba oferowanych obligacji
1 000 zł
Wartość jednej obligacji
4 000 000 zł
Łączna wartość wszystkich obligacji objętych ofertą
3.12.2020 r.
Pierwszy dzień składania zapisów
7,2 %
Wysokość oprocentowania w skali roku
26.02.2021 r.
Ostatni dzień składania zapisów
1.03.2021 r.
Dzień Przydziału
24 miesiące
Czas trwania emisji
1.03.2023 r.
Dzień Wykupu
Zabezpieczenie
Emitowane obligacje są zabezpieczone. Emitent gwarantuje i zobowiązuje się, że celem zabezpieczenia obligacji ustanowi hipotekę na nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia i przedmiot projektu, tj. nieruchomości gruntowej zabudowanej pięciokondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi wraz z zabudowaniami gospodarczymi przy ul. Kozielskiej 5,7,9 w Katowicach.
Emitent ustanowi hipotekę na pierwszym miejscu hipotecznym, do wysokości 140% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii A.
Masz pytania? Wyślij wiadomość.


  Przedmiot zabezpieczenia
  Hipoteka do 140% wartości przydzielonych obligacji, ustanowiona na pierwszym miejscu hipotecznym na nieruchomości przy ul. Kozielskiej 5, 7 i 9 w Katowicach

  KOZIELSKA 5, 7, 9

  KATOWICE

  Zespół inwestycyjnie interesujących, szeregowych kamienic wzniesionych na początku XX wieku w stylu późnego historyzmu.

  Nieruchomość położona w śródmieściu w sąsiedztwie zabudowy o charakterze metropolitarnym.

  2 575,95 m2

  Powierzchnia użytkowa

  5

  Ilość kondygnacji

  Zalety inwestycji

  Ulica, przy której znajdują się budynki swą nazwę wzięła od górnośląskiego miasta Koźle. Lokalizacja nieruchomości zapewnia dostęp do całej infrastruktury społeczno-usługowej, handlowej, finansowej, administracyjnej i edukacyjnej, zlokalizowanej w centrum. Położenie nieruchomości gwarantuje dogodny dojazd do głównych arterii komunikacyjnych – w tym drogi krajowej nr 78, zapewniającej dojazd do Chorzowa i Bytomia – czy z drugiej strony – do węzła z drogą krajową nr 86 w kierunku Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Dzięki temu przemieszczenie się pomiędzy miastami w aglomeracji jest bezproblemowe i błyskawiczne

  Nieruchomość składa się z działek nr 44 i 45 o powierzchni 1.630 m2 na których postawione są trzy pięciokondygnacyjne budynki kamienic mieszkalnych w zabudowie szeregowej, oraz znajdujące się w podwórzu dwa budynki gospodarcze i garaże. Działki nr 44 i 45 (arkusz mapy 33, obręb Dz. Śródmieście-Załęże), położone w Katowicach przy ul. Kozielskiej 5, 7 i 9, nie są objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  Budynki mieszkalne znajdujące się na nieruchomości to trzy kamienice w zabudowie zwartej z okresu przedwojennego, złożone z czterech kondygnacji naziemnych i poddasza. Wszystkie budynki zostały wykonane w technologii tradycyjnej. Stropy budynku nad piwnicą – odcinkowe na belkach stalowych, nad parterem i powyżej, stropy drewniane. Podesty w klatce schodowej odcinkowe. Więźby dachowe drewniane, schody w klatkach schodowych konstrukcji stalowej ze stopnicami drewnianymi, schody do piwnicy murowane.

  W budynkach znajdują się po dwa lokale na każdą kondygnację. Budynek skrajny, przy ulicy Kozielskiej 9 jako jedyny posiada na parterze dwa lokale użytkowe.

  Bardzo interesujący jest fakt, że w pobliżu nieruchomości, a dokładnie przy ul. Kozielskiej 16 znajduje się zabytkowy cmentarz żydowski z roku 1868. Ma on formę szerokiego wachlarza. Na stelach wieńczących mensę umieszczone zostały polsko-hebrajskie inskrypcje. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków w dniu 29 października 1990 roku.

  Powierzchnia użytkowa:
  2 575,95 m2

  Powierzchnia działki:
  1 630,00 m2

  Liczba kondygnacji:
  5

  Kamienice
  z okresu przedwojennego

  Prywatny
  parking

  Położenie
  w centrum miasta

  Lokalizacja

  • Pałac Młodzieży – 200 m.
  • Komisariat Policji – 270 m.
  • Plac Andrzeja – 350 m.
  • Plac Wolności – 650 m.
  • Plac Augusta Hlonda – 500 m.
  • Cmentarz Żydowski – 160 m.
  • Sąd Okręgowy – 300 m.
  • Aparthotel Hornigold „W Zielonej Kamienicy” – 400 m.
  • Śląski Uniwersytet Medyczny – 750 m.
  • Dworzec PKP – 450 m.
  • Galeria Katowicka – 500 m.
  • Supersam – 1 km.
  • Urząd Miasta – 950 m.
  • Rynek – 1,1 km.
  • Teatr Śląski – 1,2 km.
  • Filharmonia Śląska – 650 m.
  • Spodek – 2 km.
  • Katowicka Strefa Kultury – 2,1 km.

  Ponadto: dobra infrastruktura komunikacyjna w obrębie obiektu (przystanki tramwajowe i autobusowe) położenie blisko ulicy Mikołowskiej, stanowiącej jeden z głównych szlaków komunikacyjnych pomiędzy ścisłym centrum a południowymi dzielnicami miasta

  Lokalizacja

  • Pałac Młodzieży – 200 m.
  • Komisariat Policji – 270 m.
  • Plac Andrzeja – 350 m.
  • Plac Wolności – 650 m.
  • Plac Augusta Hlonda – 500 m.
  • Cmentarz Żydowski – 160 m.
  • Sąd Okręgowy – 300 m.
  • Aparthotel Hornigold „W Zielonej Kamienicy” – 400 m.
  • Śląski Uniwersytet Medyczny – 750 m.
  • Dworzec PKP – 450 m.
  • Galeria Katowicka – 500 m.
  • Supersam – 1 km.
  • Urząd Miasta – 950 m.
  • Rynek – 1,1 km.
  • Teatr Śląski – 1,2 km.
  • Filharmonia Śląska – 650 m.
  • Spodek – 2 km.
  • Katowicka Strefa Kultury – 2,1 km.

  Ponadto: dobra infrastruktura komunikacyjna w obrębie obiektu (przystanki tramwajowe i autobusowe) położenie blisko ulicy Mikołowskiej, stanowiącej jeden z głównych szlaków komunikacyjnych pomiędzy ścisłym centrum a południowymi dzielnicami miasta

  Śląskie Kamienice na Kozielskiej są częścią grupy Berg Holding S.A.

  Berg Holding S.A. to koncept, który połączył cztery marki charakteryzujące się różnymi profilami działania. Przekształcenie firmy Śląskie Kamienice S.A. w holding stało się naturalną przyczyną wszystkich etapów rozwoju spółki Śląskie Kamienice, która od lat kojarzyła się głównie z działalnością na rynku nieruchomości. Śląskie Kamienice S.A., Śląska Prohibicja S.A. oraz Hornigold Reit S.A. wchodzące w skład holdingu – od teraz pod jednym brandem, sukcesywnie rozwijają swoje podmioty. Nowym projektem, który także stanowi filar działalności Berg Holding jest spółka Farmy Fotowoltaiki S.A., w której przy wsparciu inwestorów zajmujemy się budową farm fotowoltaicznych na wydzierżawionych terenach oraz tworzymy miejsca przyjazne środowisku naturalnemu. W planach działalności Berg Holding jest również wejście na rynek e-commerce. Doświadczenie, pasja oraz wiara we własne umiejętności sprawiły, że mała, polska marka stworzona, przez młodych i kreatywnych ludzi urosła do rangi potężnego holdingu. Wierzymy w spektakularny sukces.

  Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o.

  40-064 Katowice
  ul. Kopernika 6/2
  tel.: 32 445 35 56

  NIP: 634-297-94-21
  KRS: 0000 85 05 02
  REGON: 386564887

  Kontakt w sprawie emisji obligacji:

  Michał Nyznar
  Dział Relacji inwestorskich
  tel. 535 766 242

  e-mail: kozielska@slaskiekamienice.pl

  Agent emisji:
  Prosper Capital Dom Maklerski S.A.
  ul. Waryńskiego 3A, Warszawa
  KRS: 0000065126

  Administrator zabezpieczeń:
  Larysz Zajączkowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerskaul. Kazimierza Pułaskiego nr 17
  41-800 Zabrze
  KRS: 0000488884

  W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ OBLIGACJI SERII A ŚLĄSKIE KAMIENICE NA KOZIELSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY DOKUMENT W ROZUMIENIU ART. 37A USTAWY O OFERCIE („DOKUMENT INFORMACYJNY”). TREŚĆ DOKUMENTU INFORMACYJNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ SPÓŁKĘ NIE JEST ZATWIERDZA PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO. NA PODSTAWIE ART. 1 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA 2017/1129, SPÓŁKA ZWOLNIONA JEST Z OBOWIĄZKU PUBLIKACJI PROSPEKTU EMISYJNEGO W ZWIĄZKU Z WW. OFERTĄ. WARTOŚĆ OFERTY WYNOSI BOWIEM NIE MNIEJ NIŻ 100.000 EURO I MNIEJ NIŻ 1.000.000 EURO I WRAZ Z WPŁYWAMI, KTÓRE EMITENT ZAMIERZAŁ UZYSKAĆ Z TYTUŁU TAKICH OFERT PUBLICZNYCH OBLIGACJI, DOKONANYCH W OKRESIE POPRZEDNICH 12 MIESIĘCY, NIE BĘDĄ MNIEJSZE NIŻ 100.000 EURO I BĘDĄ MNIEJSZE NIŻ 1.000.000 EURO.

  INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE DOKUMENTEM INFORMACYJNYM ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE NALEŻY ROZWAŻYĆ W ZWIĄZKU Z INWESTOWANIEM W OBLIGACJE SPÓŁKI, ZNAJDUJE SIĘ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM W ROZDZIALE „CZYNNIKI RYZYKA”. OFERTA PUBLICZNA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH I ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM, KTÓRY WRAZ Z WARUNKAMI EMISJI I PROPOZYCJĄ NABYCIA SA PRAWNIE WIĄŻĄCYMI DOKUMENTAMI ZAWIERAJĄCYMI INFORMACJE O OFERCIE ORAZ EMITENCIE. PRZED PODJĘCIEM JAKIEJKOLWIEK DECYZJI INWESTYCYJNEJ INWESTORZY POWINNI UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ TYCH DOKUMENTÓW.

  DOKUMENT INFORMACYJNY WRAZ Z EWENTUALNYMI ANEKSAMI I KOMUNIKATAMI AKTUALIZUJĄCYMI, ZOSTAŁ UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I JEST DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI POD ADRESEM: WWW.KOZIELSKA.SLASKIEKAMIENICE.PL

  OFERTA PUBLICZNA PROWADZONA JEST WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KAŻDY INWESTOR, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI OGRANICZENIOM OBROTU DEWIZOWEGO WYNIKAJĄCYMI Z PRAWA DEWIZOWEGO ORAZ Z PRZEPISAMI PRAWA JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA, POD KTÓREGO JURYSDYKCJĄ MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ, ABY SPRAWDZIĆ CZY PODEJMUJĄC CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z NABYCIEM OBLIGACJI NIE NARUSZA PRZEPISÓW PRAWA.

  MATERIAŁY NIE PODLEGAJĄ ANI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, DYSTRYBUCJI POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ POŚREDNIO ANI BEZPOŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI ROZPOWSZECHNIANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, ANI W ŻADNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA.

  W ŚWIETLE OGRANICZEŃ PRAWNYCH, OSOBY ZDEFINIOWANE JAKO „US PERSON”, ZGODNIE Z DEFINICJĄ WSKAZANĄ W REGULACJI S, WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (US SECURITIES ACT 1933) ANI OSOBY DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU LUB NA RZECZ OSÓB ZDEFINIOWANYCH JAKO „US PERSON” NIE SĄ UPRAWNIONE DO NABYCIA OBLIGACJI.

  POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA, OFERTA LUB ZAPROSZENIE DO NABYCIA OBLIGACJI ANI JAKO ZAMIAR POZYSKANIA OFERT KUPNA OBLIGACJI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI W KTÓREJ PODJĘCIE TAKICH DZIAŁAŃ BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI. ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ EMITENTA INFORMACJE I DOKUMENTY NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. DOKUMENT INFORMACYJNY I OBLIGACJE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA ANI NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE -W SZCZEGÓLNOŚCI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI.

  Zadzwoń: +48 533 344 721

  Previous Next
  Close
  Test Caption
  Test Description goes like this